PROIEKTUAK: Nicaragua

Somoto hiriko 9. sektorean hiri-azpiegitura hobetzea: galtzada-harriak, arrapalak, arekak eta nasak kaleetan, 14. sektoreko haur-parkea birmoldatzea eta ibilgua babesteko sarea jartzea.

Somoto. Madriz departamendua 2023

Helburua

9. Sektorean (Carlos Salgado) eta 14. Sektorean (Julio Ramón Miller) hiri-antolamenduko eta ingurumen-saneamenduko obrak handitzea, desgaitasunak dituzten pertsonentzako aisialdiko eta irisgarritasuneko obrak barne.

Laburpena

Galtzada-harrizko 287,45 ml kale egitea, 40 ml areka eraikitzea, 40 ml nasa eraikitzea, haur-parkea birmoldatzea (haur-jolasak, instalazio elektrikoak eta hidrosanitarioak, bankuak, obra berdeak) eta desgaitasuna duten pertsonentzako irisgarritasun-arrapalak (14 arrapala) eraikitzea 9. sektorean, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko 763 Legea betez.

Onuradunak

2.213 pertsona (% 53 emakumeak - % 47 gizonak)

Share  Partekatu