PROIEKTUAK: Nicaragua

Hirian espazio publikoetako irisgarritasuna hobetzea, desgaitasunak dituzten pertsonentzat. II fasea

2019-2020

Desgaitasunak dituzten pertsonen elkarteen NIkaraguako federazioa FECONORI eta Somotoko garapen integralaren aldeko Fundazio-(a)k burutua

Helburua

Hiriko espazio publikoetarako sarbide baldintzak sortzea eta hobetzea; Somotoko herritarrak desgaitasunaren inguruan sentsibilizatzea; desgaitasuna duten pertsonen istripuak ekiditea.

Laburpena

Hainbat ikastetxe, parke, kirol instalazioetan eta hiriko erakunde pribatuetan metalezko egiturak, arrapalak, plataformak eta barandak eraikitzea; ospitalean eta autobus terminalean bi semaforo instalatzea;  Somotoko Udalari laguntza teknikoa desgaitasuna duten pertsonentzako Irisgarritasun Plana egiteko eta bere dibulgazioa laguntzeko.

FECONORIrekin (Nikaragua), FENOPDIHekin (Honduras), ASBekin (Alemania) elkarlanean eta EuropeAID (EB) Agentziaren laguntzarekin.

Onuradunak

5.287 pertsona (%51 emakumeak - %49 gizonak)

Share  Partekatu