PROIEKTUAK: Mendebaldeko Sahara

Mendebaldeko Saharan gertatzen ari diren Giza Eskubideen urraketen (bereziki emakumeen kasuak), ikerketa eta inzidentzia

Euskdi, Mendebaldeko Sahara eta errefuxiatu sahararren kanpamenduak (Tinduf - Aljeria) 2020

HEGOA elkarte-(a)k burutua

Helburua

Mendebaldeko Saharako Giza Eskubideen esparruan intzidentzia estrategia bat sustatzea eta garatzea,  ikerketan, giza eskubideen urraketa biktimekin eta, bereziki, emakumeekin batera gauzatutako ikerketa abiapuntutzat hartuta; aurkikuntzen hedapena; Saharako Giza Eskubideen aldeko taldeen eta erakundeen gaitasunak sendotzea eta horien koordinazioa ahalbidetzea.

Laburpena

Saharako gizarte zibileko erakundeen Txosten Alternatiboa, Marokori egingo zaion azterketa periodiko unibertsalaren (EPU) (2022) harira Nazio Batuen Giza Eskubideen Kontseiluari zuzendua; erakunde politikoen eta giza eskubideen erakundeen aurrean Txosten Alternatiboa eta intzidentzia-ekintzak aurkeztea; Marokok Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Kontseiluaren aurrean egindako emakume sahararren giza eskubideen urraketei buruzko txostena aurkeztea, Genevan. Madrilgo eta Euskadiko instantzia politikoen aurreko intzidentzia-ekintzak; Giza Eskubideetako eragileen arteko prestakuntza, eztabaida eta koordinaziorako 4. topaketa, giza eskubideen arloan eragina izateko lehentasunezko gaiei buruz; Hegoak saharar biztanleriaren giza eskubideen urraketei buruz egindako ikerketen aurkikuntza nagusiak sozializatzea Euskadin bizi diren sahararrekin, emakumeen egoera espezifikoaren ikusgarritasuna azpimarratuz; Saharako biktimak laguntzea.

Onuradunak

Euskadi, Estatua, nazioartean

Mendebaldeko Sahara

Errefuxiatuak

Zuzenean

Zeharka

Zuzenean

Zeharka

Zuzenean

Zeharka

155

300

4.481

22.466

406

2.400

 
Share  Partekatu