PROIEKTUAK: Mendebaldeko Sahara

Mendebaldeko Saharan gertatzen ari diren giza eskubideen urraketak direla eta, eragiteko zer gaitasun dagoen ikertzea eta garatzea. IV. fasea

Tinduf. Aljeria 2019

HEGOA elkarte-(a)k burutua

Helburua

Mendebaldeko Saharako Giza Eskubideen esparruan intzidentzia estrategia bat sustatzea eta garatzea,  ikerketan, giza eskubideen urraketa biktimekin eta, bereziki, emakumeekin batera gauzatutako ikerketa abiapuntutzat hartuta; aurkikuntzen hedapena; Saharako Giza Eskubideen aldeko taldeen eta erakundeen gaitasunak sendotzea eta horien koordinazioa ahalbidetzea

Laburpena

Okupatutako Mendebaldeko Saharan emakume sahararrek jasaten duten giza eskubideen urraketaren gaineko ikerketa; Marokok Nazio Batuen Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna betetzeari buruz eginiko txostenari itzala egingo dion Mendebaldeko Saharari buruzko txostena; Giza Eskubideen alorrean intzidentziarako lehentasuna duten gaien gaineko topaketa,  SEADeko Giza Eskubideetarako eragileen arteko trebakuntzarako, eztabaidarako eta koordinaziorako; Saharako biktimei laguntza

Onuradunak

Euskadi, Estatua, nazioartean

Mendebaldeko Sahara

Errefuxiatuak

Zuzenean

Zeharka

Zuzenean

Zeharka

Zuzenean

Zeharka

212

5.000

4.351

22.066

77

1.000

 
Share  Partekatu